Technika Grzewcza
Rafał Wieczorek

ul. Wojska Polskiego 8E
58-533 Mysłakowice

tel. 503 111 082

Kiedy wymienić ogrzewanie domu? – Quiz

Decyzja o wymianie ogrzewania domu należy do jednych z trudniejszych, ponieważ wiąże się kosztami, a także dyskomfortem prac remontowych. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim bieżące koszty ogrzewania wynikające zarówno z efektywności energetycznej systemu grzewczego, jak i sposobu użytkowania domu przez mieszkańców. Nie mniej ważnym czynnikiem jaki ma skłaniać do myślenie o wymianie systemu grzewczego jest jego awaryjność, dostęp do części zamiennych i koszty prac serwisowych.

stary-kociol-weglowy-prace-serwisowe-ogrzewanie-domu

Trwałość kotłów zależy od jego budowy, a także warunków eksploatacji. Przykładowo trwałość kotłów stojących na paliwa stałe może przekraczać 20-25 lat, a wiszących kotłów gazowych – 15 lat. Zwykle jednak nowsze urządzenia grzewcze dają użytkownikom wyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa przy niższych kosztach eksploatacji. Wobec tego decyzja o wymianie systemu grzewczego powinna zapaść przeważnie wcześniej niż wynika to z jego granicznej trwałości.

doradca-techniczny-ogrzewanie-wymiana-kotla-gazowego

Wymiana kotła gazowego jest stosunkowo prostym zadaniem, jednak wymaga sprawdzenia stanu instalacji grzejnikowej i oceny potrzeby zastosowania sprzęgła hydraulicznego. Ważną kwestią pozostaje zaplanowanie wykonania nowego systemu odprowadzenia spalin. Zwykle zachodzi potrzeba podłączenia nowego kotła z zamkniętą komorą spalania i wykonania systemu spalinowo-powietrznego. Pod uwagę brana jest także kwestia odprowadzenia skroplin powstających podczas pracy kotła kondensacyjnego.

Zastosowanie pompy ciepła w starym budynku wymaga zwykle pozostawienia istniejącego źródła ciepła lub zastosowania nowego konwencjonalnego. Tak zwany układ hybrydowy zapewnia wysoką efektywność energetyczną wskutek pracy pompy ciepła i pokrywanie zwiększonych potrzeb grzewczych przez kocioł grzewczy w niskich temperaturach zewnętrznych. Zdecentralizowany system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła pozwala na łatwe zastosowanie tego rodzaju układu w starych budynkach.

multimatic-regulator-elektroniczny-ogrzewania-zdalny-nadzor-nad-systemem-grzewczym

Znaczącą korzyścią z wymiany systemu grzewczego przynoszą nowe regulatory elektroniczne. Zapewniają precyzyjną regulację wydajności grzewczej, dokładniejsze dopasowanie trybów pracy systemu do oczekiwań mieszkańców, a także diagnostykę pracy i zarządzanie pracą kilku urządzeń grzewczych. Najnowszym rozwiązaniem są zyskujące na popularności systemy zdalnego nadzoru pracy systemu grzewczego. Dają jeszcze większą kontrolę nad pracą systemu niezależnie od miejsca przebywania mieszkańców.

Quiz ułatwiający podjęcie decyzji o wymianie systemu grzewczego: